Genootschap Nederland Israel

Afdeling Drechtsteden

Maandag 18 oktober 2021

Spreker: prof. dr. Klaas A.D. Smelik

Aanvang: 20:00

Het verschil tussen antizionisme en antisemitisme in de praktijk

In deze lezing gaat het over de vraag of antizionisme een nieuwe vorm van antisemitisme is, dan wel een gerechtvaardigde vorm van kritiek op de staat Israël en op de Israëlische politiek ten aanzien van de Palestijnen. Wanneer mag men een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting en wanneer overschrijdt men een rode lijn, waaroverheen dit beroep zijn geldigheid verliest? Is het mogelijk om hierover uitspraken te doen, die gebaseerd zijn op verifieerbare feiten, of is elke uitspraak te zeer door emoties gekleurd om nog enige mate van objectiviteit te bezitten? De titel van de lezing is ontleend aan een toespraak tijdens een anti-Israël demonstratie in Den Haag, waarin de spreker uitdrukkelijk stelde dat er geen onderscheid bestaat tussen zionisten en Joden: ‘Mensen noemen hen zionisten, maar wij noemen hen Joden’.

Prof. Smelik (1950) studeerde theologie, semitische talen, oude geschiedenis en archeologie in Utrecht, Amsterdam en Leiden. In 1977 promoveerde hij aan de UvA. Van 1978-1990 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Utrecht voor het Oude Testament, Hebreeuws en Aramees. Van 1990-2005 hoogleraar aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel voor Hebreeuws. Van 1995-2003 gasthoogleraar aan de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven voor het Oude Nabije Oosten en Jodendom. Van 2005-2015 professor Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit Gent. In 2006 richtte hij het Etty Hillesum Onderzoekscentrum op, eerst in Gent en sinds 2015 in Middelburg.

Foto gemaakt door Parivash Ghanbarpour


Er zijn nog geen reacties. Bent u de eerste?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *