Genootschap Nederland Israel

Afdeling Drechtsteden

Over ons

Het Genootschap Nederland-Israël Drechtsteden organiseert vijf lezingen per seizoen, en soms ook excursies of andere activiteiten. Wij nodigen daar steeds een bekende persoon voor uit, die een onderwerp bespreekt dat wij aanreiken. Het onderwerp is altijd gerelateerd aan Israël in de breedst mogelijke zin, of aan het Jodendom in het algemeen. Daarmee beogen we de verspreiding van de kennis over, en de bevordering van het begrip van Israël en het Jodendom.

U wordt hartelijk uitgenodigd om eens een avond mee te maken.

Het Genootschap Nederland-Israël werd in mei 1950 opgericht om belangstelling te wekken voor Israël in al zijn aspecten. In de statuten staat dat de erkenning van het bestaansrecht van de onafhankelijke staat Israël het uitgangspunt van de vereniging is. Voorts wil het Genootschap de band met het Joodse volk versterken door het bevorderen van alle mogelijke vormen van culturele uitwisseling tussen Nederland en Israël. Het Genootschap wil de kennis over Israël en het Joodse volk vermeerderen en organiseert daartoe lezingen, muzikale voordrachten en excursies.

Ook kunt u bij ons terecht voor informatie en documentatie over jodendom en Israël. Het Genootschap Nederland-Israël Drechtsteden is een onafhankelijke vereniging en derhalve aan geen kerkelijke, maatschappelijke of politieke richting gebonden. Een ieder die zich verwant voelt met de doelstelling van onze vereniging kan lid worden.

U kunt lid worden door u aan te melden.

De contributie van onze vereniging bedraagt € 25 per jaar. Klik hier om u aan te melden!